barcelona

Цени

Предлаганите от нас цени са прозрачни и обосновани.

Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите, които имат малък обем

дейност да оптимизират месечните такси за счетоводни услуги

Месечната цена се формира най-общо според вида дейност, броя на обработените документи

броя на служителите, допълнителните отчети и административни услуги