barcelona
Счетоводни услуги и обслужване

Счетоводството, вярното представяне на финансовите резултати и коректното

данъчно облагане са важна част от успеха на всяка компания.

В условията на непрекъснато променящтото се законодателство и растящите заковови

изисквания, най-правилният вариант е да предоставите на нашите професионалисти да се погрижат за

счетоводството на компанията ви.

Ние ви предлагаме прецизна и качествена работа, като гарантираме сигурност на вашите данни.

Чрез сключване на договор за счетоводно обслужване вие ще намалите своите

разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергията си към

управлението на вашата дейност.

Ние ще осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата

страна на вашия бизнес.

Предлагани услуги:

- Счетоводни услуги

- Месечно ДДС

- Обработка на заплати

- Консултации

- Данъчна защита

- Финансов одит

- Осигуряване на данъчен адрес

- Management reorting

- Intercompany reporting

- Outstaffing

- On-line banking

- Други